Hotline: 0919 75 85 85

Khai giảng

STT Nội dung Địa điểm Khai giảng Ca học Giờ học Ngày học Thời lượng Học phí
Kỹ Năng Doanh Nhân - Soft Skills for Business Men
1 THÂN CHINH XUẤT TƯỚNG - QUẢN LÝ TÀI CHÁNH - CEO ĐỪNG TRÁNH CARE HUB CAFE, 30 Bà Huyện Thanh Quan, Q.3, Tp.HCM 11.09.2016 Buổi sáng 8h30 - 11h30 Chủ Nhật, 11/09/2016 01 Buổi 0 VND
2 MỘT LỜI NÓI VẠN NGƯỜI THEO - CEO NÓI TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG Sen Việt Hotel, 33 Cao Thắng, Q.3, TP.HCM 22.08.2016 Buổi tối 18h00 – 21h00 2-4-6 06 buổi 5.000.000 VND
3 GOLDEN TIME MANAGEMENT Sen Việt Hotel, 33 Cao Thắng, Q.3, TP.HCM 20.08.2016 Cả ngày 8h30 - 17h30 Thứ 7 1 ngày 2.000.000 VND
4 THÂN CHINH XUẤT TƯỚNG - CEO Marketing HCM 19.09.2016 Buổi tối 18h00 - 21h00 2-4-6 06 buổi 6.000.000 VND
Chăm Sóc Khách Hàng - Customer Service
1 DỊCH VỤ TỪ TRÁI TIM - CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Sen Việt Hotel, 33 Cao Thắng, Q.3, TP.HCM 29.10.2016 Cả ngày 8h30 - 17h30 Thứ 7 01 ngày 1.500.000 VND
Bán Hàng - Sales
1 SAMURAI SALES - TINH THẦN SẮT THÉP - KHÍ CHẤT THÀNH CÔNG Bình Quới I & II, TP.HCM 15.10.2016 36h 08h00 - 22h00 15 & 16/10/2016 2 Ngày 1 Đêm 10.000.000 VND
2 THÂN CHINH XUẤT TƯỚNG - CEO TỰ BÁN HÀNG NHƯ THẾ NÀO? HCM 13.08.2016 Buổi Sáng 8h30 - 11h30 Thứ 7 01 Buổi 200.000 VND
3 SUPER SALES - BÁN HÀNG NÂNG CAO HCM 19.11.2016 Cả ngày 8h30 - 18h00 Thứ 7 01 ngày 1.500.000 VND