Hotline: 0919 75 85 85

Kiến thức

Bạn có phải là SALES "Thứ Thiệt"?

Nhân viên bán hàng bậc thầy mang lại cho khách hàng sự hài lòng hoặc tiền bạc, đôi khi là cả hai. Nhân viên bán hàng bậc thầy không bán hàng hóa hay dịch vụ, không bán đặc tính, lợi ích của sản phẩm hay công nghệ, họ bán cho khách ...

Ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp

Giao tiếp bằng lời nói thành công là sự kết hợp của 3 yếu tố: ngôn ngữ, giọng điệu và phi ngôn ngữ (ngôn ngữ cơ thể). Trong đó ngôn ngữ chỉ chiếm 7%,  giọng điệu 38% và quan trọng nhất 55% là ngôn ngữ cơ thể

Ích lợi của Tư Duy Tích Cực

Tư duy tích cực chính là SỐNG TÍCH CỰC hay THÁI ĐỘ TÍCH CỰC. Trong cuộc sống hằng ngày nói chung, và trong kinh doanh nói riêng, tư duy tích cực mang lại rất nhiều lợi ích

Kỹ năng quản lý cá nhân

Các kỹ năng nền tảng để thành công nên bắt đầu từ việc học tập và rèn luyện bản thân, tạo dựng những thói quen tốt. Hãy cố gắng đạt mức thành công cá nhân trước tiên, vì điều đó sẽ thúc đẩy sự thành công trong việc ...

Tự chấm mức độ thành công trong kinh doanh

Hãy tự cho điểm mình từ 1 (thấp nhất) đến 10 (cao nhất) trong mỗi mục dưới đây

Ra quyết định với bản thân

3 bước đầu tiên trong chương trình rèn luyện cá nhân, trở thành người có năng lực, có tổ chức, biết quản trị thời gian.

Khóa học mới

Kiến thức mới

Bạn có phải là SALES "Thứ Thiệt"?

Ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp

Giao tiếp bằng lời nói thành công là sự kết hợp của 3 yếu tố: ngôn ...

Ích lợi của Tư Duy Tích Cực

Tư duy tích cực chính là SỐNG TÍCH CỰC hay THÁI ĐỘ TÍCH CỰC. Trong cuộc ...

Cảm nhận

Hình ảnh

Đăng kí nhận tin